top of page

המלצות

במסגרת הצעה שהועברה לעורך דין שינדלר אחיקם להתמנות למשרה בכירה במשרד ראש הממשלה, ניתנו ע"י גורמים בכירים במשק המכירים את  פועלו של משרדינו המלצות חמות המפורטות בפניכם. 

לפתיחת המלצה לחץ על שם הממליץ

bottom of page