top of page

תחומי פעילות

התחומים המרכזים של משרדינו הינם תחום המסחרי האזרחי נדל"ן ובנקאות,יעוץ וייצוג בתחומים שיפורטו להלן, ובכלל זה הופעה יומיומית בערכאות המשפטיות השונות
דיני עבודה

יעוץ שוטף בדיני עבודה למספר חברות בהם אנו מטפלים, וכן ייצוג מעסיקים ועובדים בבית הדין לעבודה ועריכה ויעוץ בעריכת הסכמי עבודה בין החברות לבין עובדיהם הבכירים.

בנקאות והוצאה לפועל

התמחות בדיני אשראי ובטוחות בנקאיות, טיפול בגביית חובות כולל מימוש משכונות/משכנתאות/שטרי חוב, ביצוע פסקי דין ושטרות בהוצל"פ וביצוע הליכי כינוס נכסים. 

 

מסחרי- אזרחי
ניהול תביעות מסחריות-אזרחיות, מכל הסוגים בערכאות המשפטיות השונות, לרבות צווי מניעה, צווי עשה, אכיפת הסכמים, תפיסת מסמכים, וסעדים זמנים נוספים. עריכת חוזים עסקיים שונים, הסכמי מיזוג בין חברות ורכישת פעילות של חברות, חוזי התקשרות בין ספקים, חוזי שיתוף עסקי של תאגידים, ופירוק שותפויות באמצעות בית משפט .
פירוקים וחדלות פרעון

הגשת התראות לפשיטת רגל, בקשות לפשיטת רגל ומתן צו כינוס והגשת בקשות פירוק כנגד חברות. ניהול תיקי פשיטות רגל ופירוק, ע"י מינויו של ראש המשרד, עו"ד אחיקם שינדלר, כמנהל מיוחד לנכסי חייבים וכמפרק חברות. עו"ד שינדלר מוגדר כמנהל מיוחד ברשימה מצומצמת של עו"ד אשר מאושרים לעבוד מטעם הכונס הנכסים הרשמי כמנהלים מיוחדים. משרדינו אף מבצע בדיקת תביעות חוב של עובדים במסגרת הליכי פירוק והכרעה בדיני הקדימה לאור טענות הצדדים השונים להליך.

דיני ניזיקין

תביעות נזיקין וכספיות כנגד עובדים שמעלו בארגון בו הם עובדים במשרות בכירות. חקירות, איתור וגילוי מעילות בארגון, איתור הנכסים ו/או הכספים שנגנבו ותמורתם הועברה לנכסי נדל"ן ו/או אחרים לרבות השבת תמורתם ו/או שווי הכספים ללקוח. 

טיפול בנזקי גוף מול חברות הביטוח, הביטוח הלאומי וגופים עסקיים ציבוריים בגין תאונות שנגרמו במהלך תאונות עבודה, תאונות דרכים ותאונות אחרות. בתיקים אלו מטפלת מצד משרדינו עו"ד אורית פז.   

מקרקעין

בתחום הנדל"ן משרדינו נותן יעוץ ברכישה, מכירה, שכירות, חכירות, של דירות ומשרדים ומרכזים מסחרים-מחסנים וכו'. כמו כן משרדינו מעניק שירותים משפטים וחוזים בתחום, הסכמי בניה, חוזי פיקוח, יזמות, סכסוכים משפטיים ובוררויות בין קבלנים לקבלני משנה ו/או בין קבלנים למזמיני עבודה והליכים מנהליים ומשפטיים נדרשים בתחומים הנ"ל. במסגרת עבודתנו בדור אלון נדרשנו מספר פעמים לא מבוטל לבצע פינויים של שוכרים ממושכרים שדמי השכירות לא שולמו בגינם.

 

בתחום זה נמדד עורך הדין ביכולתו למצוא פתרונות משפטיים יצירתיים, על מנת לגרום לעסקות להיחתם במהירות ובמקצועיות תוך התאמת לוח הזמנים ללקוחות על מנת לקדם את העסקה בכל דרך שהיא.

bottom of page